Mariaberg

Herfsteditie - Fall edition

Het laatste nieuws over Mariaberg lees je hier. Vanwege de vele buitenlandse studenten en expats in onze wijk is het nieuws ook beschikbaar in het Engels. The latest news about Mariaberg can be found here. Due to the high number of foreign students and expats residing in our neighborhood, most news is also presented in English.

Stuur een e-mail | Send us an e-mail

Bezorg ons relevante nieuwsupdates voor publicatie. Houd objectiviteit en duidelijkheid in gedachten. Vermijd bevooroordeeld taalgebruik en gebruik waar nodig precieze, technische woordenschat. Bedankt voor je bijdrage aan onze publicatie.

Please provide us with relevant news updates for publication. Keep in mind the need for objectivity and clarity. Avoid biased language and stick to precise, technical vocabulary where appropriate. Ensure grammatical correctness, consistent formatting, and a logical structure with causal connections between statements. Remember to use appropriate American or British English spelling and grammar conventions. Thank you for your contribution to our publication.

Ein Nachrichtentipp für unsere Redakteure? Liefern Sie uns relevante aktuelle Nachrichten zur Veröffentlichung. Achten Sie dabei auf Objektivität und Klarheit. Vermeiden Sie eine voreingenommene Sprache und verwenden Sie gegebenenfalls präzises Fachvokabular. Achten Sie auf korrekte Grammatik, einheitliche Formatierung und eine logische Struktur mit kausalen Zusammenhängen zwischen den Aussagen. Achten Sie auf korrekte deutsche Rechtschreibung und Grammatik. Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag zu unserer Publikation.

¿Un consejo para nuestros redactores? Facilítenos noticias relevantes para su publicación. Tenga en cuenta la necesidad de objetividad y claridad. Evite un lenguaje tendencioso y utilice un vocabulario preciso y técnico cuando proceda. Garantice la corrección gramatical, un formato coherente y una estructura lógica con conexiones causales entre las afirmaciones. No olvide utilizar las convenciones ortográficas y gramaticales del inglés americano o británico. Gracias por su contribución a nuestra publicación.

الرجاء تزويدنا بتحديثات الأخبار ذات الصلة للنشر. يرجى مراعاة الحاجة إلى الحيادية والوضوح. يُفضل تجنب استخدام لغة متحيزة والالتزام بالمفردات الدقيقة والتقنية عند الضرورة. يجب التحقق من الصحة اللغوية والتنسيق المتسق، وتطبيق هيكل منطقي يرتبط بين البيانات بصورة سببية. لا تنسى استخدام الإملاء والقواعد اللغوية الأمريكية أو البريطانية المناسبة. نشكركم على مساهمتكم في نشرتنا.

Editörlerimiz için bir haber ipucu mu? Lütfen bize yayın için ilgili haber güncellemelerini sağlayın. Tarafsızlık ve açıklık gerekliliğini göz önünde bulundurun. Taraflı dil kullanmaktan kaçının ve uygun olduğu durumlarda kesin, teknik kelime dağarcığına bağlı kalın. Dil bilgisel doğruluğu, tutarlı biçimlendirme ve ifadeler arasında neden-sonuç ilişkileri olan mantıklı bir yapıyı sağlayın. Amerikan İngilizcesi veya Britanya İngilizcesi yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olmaya dikkat edin. Yayınımıza katkılarınız için teşekkür ederiz.

Novaĵojn por niaj redaktoroj? Bonvolu provizi al ni koncernajn novaĵajn ĝisdatigojn por publikigo. Tenu en menso la neceson de objektiveco kaj klareco. Evitu subjektivan lingvon kaj restu ĉe preciza, teknika vortaro kiam tio estas konvena. Certigu gramatikan korektecon, konstantan formaton, kaj logikan strukturon kun kaŭzaj rilatoj inter deklaroj. Memoru uzi taŭgajn Amerikajn aŭ Britajn anglajn ortografio kaj gramatikajn konvenciojn. Dankon pro via kontribuo al nia publikigo.

Veilig en anoniem een bericht versturen

Als je gebruikt maakt van bovenstaand adres worden je IP-adres en andere gegevens die te herleiden zijn naar jou automatisch gestript door Proton. Dat geldt niet voor je e-mailadres. Wil je ook op dat punt anoniem zijn, maak dan een eenmalig e-mailadres aan. Je kunt op bovenstaande manier informatie aan ons toesturen zonder je identiteit bekend te maken. Bijvoorbeeld als je als klokkenluider een melding wilt maken. Gebruik je Proton of een andere e-mailclient die PGP ondersteunt, dan kun je hier ook gebruik van maken.

Send a message safely and anonymously

If you use the above address, your IP address and other data traceable to you are automatically stripped by Proton. This does not apply to your email address. If you want to be anonymous in that regard as well, create a one-time email address. You can send information to us in the above manner without revealing your identity. For example, if you want to make a report as a whistleblower. If you use Proton or another email client that supports PGP, you can also use this.

Onze openbare PGP sleutel | Our public PGP key

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

xjMEY6wWMRYJKwYBBAHaRw8BAQdAq8fk08N3oDk9OyF95gLOf4N7N/ibqB1D

dTeRzw5E37vNL21hcmlhYmVyZzA0M0Bwcm90b24ubWUgPG1hcmlhYmVyZzA0

M0Bwcm90b24ubWU+wowEEBYKAD4FAmOsFjEECwkHCAkQCWBNtyEn3DgDFQgK

BBYAAgECGQECGwMCHgEWIQQwBCUuIdUstWc10HwJYE23ISfcOAAAFHsBAJiP

VUk2I0QsYwT8zCDBruRJOnZXiwyWQ2XocwjlWmu1AQCN0+bkoxFXkUpEHoLR

5ZVyJBXQyKW1Cal0YQ4oosOuD844BGOsFjESCisGAQQBl1UBBQEBB0BtyadE

/64NwcoIQ4rLM79VTmPoMiwM1qDGzD/p70s+bwMBCAfCeAQYFggAKgUCY6wW

MQkQCWBNtyEn3DgCGwwWIQQwBCUuIdUstWc10HwJYE23ISfcOAAAdbQBAN96

khS5+QcUEt9fE8czmvVtwDeEXhaJkVPNkcSVS8kjAQD9beswjX5TfmKvCBLZ

jVazzV05kd273O1X7HqRIU98AA==

=sdTU

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Verantwoording afbeeldingen

Wij houden zorgvuldig bij welke afbeeldingen wij gebruiken inclusief bewijs uit welke bronnen deze afkomstig zijn. Indien (wettelijk) vereist bij een afbeelding vermelden wij ook de naam van de auteursrechthebbende en/of maker. We bedanken in het bijzonder de community van Pixabay en Pexels voor hun professionele en kunstzinnige werken en het ter beschikbaar stellen ervan aan het publiek. Wij gebruiken voornoemde bronnen onder een licentie op basis van de volgende voorwaarden: afbeeldingen kunnen gratis gebruikt worden, afbeeldingen kunnen zonder de auteur te vermelden gebruikt worden, afbeeldingen kunnen worden gewijzigd of aangepast in nieuwe werken.

Mocht u onverhoopt van mening zijn dat wij een afbeelding ten onrechte hebben gebruikt gelieve ons daarover te informeren. We waarderen uw feedback en streven ernaar om ervoor te zorgen dat onze inhoud juist en gepast is. Hartelijk dank voor uw hulp.

Copyright images

We keep careful records of the images that we use, including evidence of the sources from which they were obtained. If (legally) required for an image, we disclose the name of the copyright holder and/or creator. We especially thank the community of Pixabay and Pexels for their professional and artistic works and making them available to the public. We use the aforementioned resources under a license based on the following conditions: images can be used free of charge, images can be used without mentioning the author, images can be modified or adapted into new works.

If you believe we have used an image incorrectly, please let us know. We value your feedback and strive to ensure that our content is accurate and appropriate. Thank you for your assistance.