Mariaberg

Herfsteditie - Fall edition

Het laatste nieuws over Mariaberg lees je hier. Vanwege de vele buitenlandse studenten en expats in onze wijk is het nieuws ook beschikbaar in het Engels. The latest news about Mariaberg can be found here. Due to the high number of foreign students and expats residing in our neighborhood, most news is also presented in English.

Heeft u al een zorgverzekering uitgekozen voor 2024?

Vergelijk goed de verschillende verzekeringen die er zijn. Een mogelijkheid is het VGZ Zuid-Limburgpakket. Dit is een zorgverzekering van de gemeenten en zorgverzekeraar VGZ samen, voor inwoners met een laag inkomen. 

 Gemeente Maastricht en gemeentes in het Heuvelland hebben een contract met zorgverzekeraar VGZ. Het VGZ Zuid-Limburg pakket  is bedoeld voor inwoners met een inkomen van maximaal 150 procent van het sociaal minimum. 

Tip: ook als u een aanvullend pakket afsluit bij een andere zorgverzekeraar dan VGZ kunt u van  Sociale Zaken Maastricht Heuvelland een tegemoetkoming krijgen in deze kosten. Handig als u bijvoorbeeld een voorkeur heeft voor een bepaalde zorgverzekering vanwege hun voorwaarden of contracten met zorgverleners. Vraag naar uw contactpersoon voor de voorwaarden van deze vergoeding.

Have you already chosen health insurance for 2024?

Compare the different insurances available. One option is the VGZ Zuid-Limburg health plan. This is a health care insurance of the municipalities and health insurer VGZ together, for low-income residents.

 The municipality of Maastricht and municipalities in the Heuvelland region have a contract with health insurer VGZ. The VGZ Zuid-Limburg health plan is intended for residents with an income of up to 150 percent of the social minimum. 

Note: even if you take out a supplementary health plan with a health insurer other than VGZ, you can receive an compensation for these costs from Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. It might come in handy, for example, if you have a preference for a particular health insurance company because of their conditions or contracts with health care providers. Ask your contact person for the conditions of this reimbursement.

Let op! Ophaaldagen afval veranderen vanaf 1 januari 2024 | Check je afvalkalender!

Vanaf 1 januari veranderen de ophaaldagen van het afval in Maastricht. Voor veel inwoners verandert iets. Kijk in de MilieuApp of op de papieren afvalkalender voor de dagen waarop je jouw afval buiten kunt zetten. 

Tip van de gemeente is om 'meldingen' aan te zetten in de Milieu App. Dan krijg je een seintje als je afval aan de straat kan. Er verandert niets in hoe vaak je je afval buiten kunt zetten. Lees meer over het (veranderende) afvalbeleid in de gemeente Maastricht.

Notice! Trash pick-up schedule change from 1 January 2024 | Check your waste calendar!

From 1 January 2024, the trash pick-up days in Maastricht will change. For many residents something will change. Check the 'MilieuApp' or the paper trash collection calendar for the days you can take out your garbage.

Tip from the municipality is to turn on 'notifications' in the 'MilieuApp'. Then you will be notified when your trash can be put at the curb for pick-up. Nothing will change in how often you can take out your trash. Read more on the (changing) waste policy in the municipality of Maastricht.

Stefan Rosu vertrekt bij Philzuid

Na meer dan 10 jaar aan het roer van Philzuid te hebben gestaan, is voor intendant Stefan Rosu het moment gekomen om afscheid te nemen en het stokje aan iemand anders over te dragen. Philzuid laat weten dat Stefan Rosu per 1 februari 2024 zijn functie als intendant-bestuurder zal neerleggen. Philzuid zetelt sinds 2023 in de Sint Theresiakerk die  voorheen dienst deed als parochiekerk voor Mariaberg en is omgedoopt tot 'Opus 9'.

Vernieuwende orkestleider 

Stefan Rosu blikt terug: "Ik kijk met veel plezier en voldoening terug op de afgelopen jaren. Het was een fantastische tijd, met vele hoogtepunten en uitdagingen. Ik ben trots dat het gelukt is om na de fusie in 2013 een nieuw orkest te smeden dat op een topniveau musiceert, zich op een niet eerder vertoonde wijze met de zuidelijke provincies verbindt en daarbij ook nog op een eigentijdse manier laat zien hoe belangrijk het spelen van symfonische muziek in de 21e eeuw is. Ik wil iedereen danken die hieraan heeft bijgedragen. Ik wens het orkest het allerbeste toe en spreek de hoop uit dat dit orkest nog vele decennia de ondersteuning van de samenleving blijft ervaren."

Veelzijdig

In de afgelopen 10 jaar heeft het orkest een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Na de fusie in 2013 is er heel hard gewerkt om twee orkesten te laten samensmelten tot een veelzijdig en innovatief symfonieorkest. Er staat een organisatie van 140 mensen die dagelijks werkt aan muziek in diverse producties en activiteiten.

Stefan Rosu to leave Philzuid

After more than 10 years in charge of Philzuid, the time has come for intendant Stefan Rosu to step down and pass the baton to someone else. Philzuid announces that Stefan Rosu will step down as intendant-director effective Feb. 1, 2024. Philzuid has been located in St. Theresa's Church since 2023, which formerly served as the parish church for Mariaberg and has been renamed 'Opus 9'.

Pioneering orchestra leader

Stefan Rosu reflects: "I look back on the past years with great pleasure and satisfaction. It was a fantastic period, with many highlights and challenges. I am proud that after the merger in 2013, I managed to forge a new orchestra that plays music at a top level, ties itself to the southern provinces in a way not seen before, and also shows in a contemporary style the importance of playing symphonic music in the 21st century. I want to thank everyone who contributed to this. I wish the orchestra all the best and express the hope that this orchestra will continue to experience the support of society for many decades to come."

Versatile

Over the past 10 years, the orchestra has undergone tremendous development. After the merger in 2013, much work has been done to merge two orchestras into a versatile and innovative symphony orchestra. This resulted in 140 people working daily to create music in various productions and activities.

Blauwe Loper TV | Aflevering 14-2023

In deze aflevering van Blauwe Loper TV aandacht voor de nieuwbouw aan de Ruttensingel en een pluk- en proeftuin aan de Anjelierenstraat.

Veel kijkplezier!

Blauwe Loper TV | Episode 13-2023

This episode of Blauwe Loper TV focuses on the new-build apartments on Ruttensingel and a flower and fruit garden to pick, to taste en to enjoy on Anjelierenstraat.

Sit back and enjoy the show!

Deken John Dautzenberg - voormalig waarnemend pastoor Sint Theresiakerk - beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

[Maastricht, donderdag 23 november 2023] Deken John Dautzenberg van de Sint Servaas Basiliek in Maastricht wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Daarover schrijven De Limburger en RTV Maastricht.

Dautzenberg zou tijdens een conflict met een medewerker met zijn vuist op tafel hebben geslagen. Na het incident stuurde het vermeende slachtoffer een klachtenbrief naar het kerkbestuur. Een van de bestuursleden stapte vervolgens op toen zij merkte dat de klacht onvoldoende serieus genomen werd. Dit bestuurslid gaf bovendien aan ook moeite te hebben met het gedrag van Dautzenberg. Vervolgens stapte ook woordvoerder en bestuursadviseur Stan Hoen op.

De voormalige woordvoerder zou vervolgens een brief hebben rondgestuurd waarin hij aangaf dat het grensoverschrijdende gedrag geen eenmalig incident was. De deken zou namelijk al eens zijn berispt door het bisdom. Volgens Dautzenberg zijn de beschuldigingen het gevolg van zijn werkzaamheden om de parochies in Maastricht te hergroeperen als gevolg van de leegloop van kerken. Een aantal mensen binnen de kerk zou zich daar niet in kunnen vinden alsmede de aansturing daarin door Dautzenberg. 

Dautzenberg was na het overlijden van pastoor Andries van den Berg in 2022 enige tijd waarnemend pastoor (administrator) in de parochies Sint Theresia en Sint Jozef.

Dean John Dautzenberg - former acting pastor of Saint Theresa's Church - accused of transgressive behavior

Dean John Dautzenberg - former acting pastor of Sint Theresiakerk - accused of transgressive behavior

[Maastricht, Thursday, November 23, 2023] Dean John Dautzenberg of Sint Servaas Basiliek in Maastricht is accused of transgressive behavior, according to De Limburger and RTV Maastricht.

Dautzenberg allegedly slammed his fist on the table during a conflict with an employee. After the incident, the alleged victim sent a letter of complaint to the church board. One of the board members subsequently resigned when she noticed that the complaint was not taken seriously. This board member, moreover, indicated that she was also troubled by Dautzenberg's behavior. Subsequently, spokesman and board advisor Stan Hoen also stepped down.

The former spokesman allegedly circulated a letter stating that the transgressive behavior was not a one-time incident. In fact, the dean had allegedly already been reprimanded once by the diocese. According to Dautzenberg, the accusations stemmed from his work to regroup parishes in Maastricht as a result of the exodus of the church. A number of people within the church would not agree with this as well as Dautzenberg's leadership during the process.

After the death of pastor Andries van den Berg in 2022, Dautzenberg was for some time acting pastor (administrator) in the parishes Sint Theresia and Sint Jozef.

Politie zoekt getuigen steekincident Calvariestraat - verdachte te voet richting Blauwdorp

[Woensdag 22 november 2023 | Omgeving Mariaberg] Maandagmiddag is rond 16:30 uur een man gestoken door een nog onbekende verdachte. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Het steekincident werd vooraf gegaan door een conflict tussen twee personen. De verdachte was een man die volgens getuigen een donkere huidskleur en een slank tot normaal postuur had. Verder droeg hij een beige gewatteerde jas met daaronder een hoodie. Ook droeg hij een donkere broek. De voorkant van de broek was voorzien van witte vlakken.  De verdachte ging er na het incident te voet vandoor over de Calvariestraat in de richting van de Hertogsingel en/of deelbuurt Blauwdorp in Mariaberg. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

Er zijn zover bekend geen aanhoudingen verricht.

Police looking for witnesses stabbing on Calvariestraat - suspect on foot in the direction of Blauwdorp

[Wednesday, November 22, 2023 | Greater Mariaberg area] Monday afternoon around 4:30 pm a man was stabbed by an as yet unknown suspect. Police launched an investigation and are looking for witnesses and camera footage.

The stabbing incident was preceded by a conflict between two people. The suspect was a man who, according to witnesses, had a dark complexion and a slim to normal build. He was also wearing a beige quilted jacket with a hoodie underneath. He was also wearing dark pants. The front of the pants had white patches on them.  After the incident, the suspect took off on foot across Calvariestraat in the direction of Hertogsingel and/or the sub-district of Blauwdorp in the Mariaberg neighborhood. The victim sustained minor injuries.

So far no arrests have yet been made.

Meesteroplichter - bekend van Undercover Nederland - maakte ook slachtoffer in Blauwdorp

[Maastricht vrijdag 17 november 2023 | Deelbuurt Blauwdorp] Harvey Kitchen & Bar in deelbuurt Blauwdorp is één van de slachtoffers van meesteroplichter Wil H. uit Geleen. Daarover schrijf 1Limburg.  De 54-jarige man heeft volgens het Openbaar Ministerie in Maastricht jarenlang particulieren en bedrijven opgelicht. Voor die oplichtingspraktijken maakte hij afgelopen dinsdag zijn excuses tijdens de rechtszitting in Maastricht.

De verdachte werd in 2022 ontmaskerd door Alberto Stegeman in zijn programma Undercover Nederland. Hij maakte slachtoffers onder bedrijven en alleenstaande vrouwen en moeders die hij leerde kennen via datingsites. Bekijk hier de aflevering uit 2022 waarin Stegeman achter H. aangaat:

H. lichtte onder meer het bedrijf op waar hij zelf voor werkte door een constructie op te tuigen met onderaannemers . Hij krijg daardoor facturen uitbetaald die bedoeld waren voor zijn werkgever. Het ging daarbij om enkele tienduizenden euro's.

Harvey Kitchen & Bar aan het Brandenburgerplein in deelbuurt Blauwdorp viel ook aan de meesteroplichter ten prooi. Hij betaalde hen volgens 1Limburg 9000 euro  voor een ventilatiesysteem dat halfslachtig werd afgeleverd. Daarna maakte H. zich uit de voeten. Een van de eigenaren van het eetcafe betwijfelt of hij ooit nog één cent terugziet.

Master scammer - featured on Undercover Nederland - also made victim in Blauwdorp

[Maastricht Friday, November 17, 2023 | Sub-district of Blauwdorp] Harvey Kitchen & Bar in sub-disctrict Blauwdorp is one of the victims of master scammer Wil H. from Geleen, according to 1Limburg.  As per the Maastricht Public Prosecutor's Office, the 54-year-old man has been scamming private individuals and companies for years. For those scams, he apologized last Tuesday during a court hearing in Maastricht.

The suspect was unmasked in 2022 by Alberto Stegeman in Undercover Nederland. He made victims among companies and single women and mothers he met through dating sites. Watch the episode from 2022 in which Stegeman goes after H. above.

Among other things, H. defrauded the company he himself worked for by setting up a construction with subcontractors . As a result he was paid invoices intended for his employer. This involved several tens of thousands of euros.

Harvey Kitchen & Bar on Brandenburgerplein in Blauwdorp also fell prey to the master scammer. According to 1Limburg, they paid them 9000 euros for a ventilation system that was delivered half-heartedly. After that, H. disappeared. One of the owners of the eatery doubts he will ever see a single penny back.

Twee keer raak in korte tijd op Sint Annalaan - Two accidents in short span of time on Sint Annalaan

Botsing twee voertuigen op Sint Annalaan - Collision of two vehicles on Sint Annalaan

Auto botst tegen boom op Sint Annalaan - Car collides with tree on St. Annalaan

Emmy Ackermans - woonachtig in Blauwdorp! - winnaar Regio Songfestival 2023

Emmy Ackermans - woonachtig in Blauwdorp! - heeft zaterdagavond in de Stadsschouwburg Utrecht de eerste editie van de finale van het Regio Songfestival 2023 gewonnen. Emmy vertegenwoordigde Limburg met haar nummer 't Letste Rundje en eindigde daarmee op de eerste plaats. Limburg kreeg in totaal 177 punten. Brabant werd tweede en Overijssel werd derde. De hele ranglijst is terug te vinden op regiosongfestival.nl.

Presentatoren Stefania, Riks Ozinga en Bernadette Keizer hebben genoten van de optredens. Stefania: "Wat tof om te merken dat er zoveel talent in alle regio’s van het land is. Ze hebben allemaal stuk voor stuk de beste versie van zichzelf laten zien. Een geweldige avond!"

Riks sluit zich daar volledig bij aan: "Het was een voorrecht om dit samen met Stefania en Bernadette te mogen presenteren, maar ook achter de schermen werd door iedereen keihard gewerkt om van dit liedjesfeest een succes te maken. Wat mij betreft wordt het Regio Songfestival net zo’n traditie als het Eurovisie Songfestival."

Presentatrice Bernadette Keizer deed verslag vanuit de green room. "Het was een groot feest backstage met alle finalisten! Ondanks de zenuwen, hebben we met z’n allen kunnen lachen en genieten van zoveel mooie muziek om ons heen. Zo bijzonder om dit voor de eerste keer in de Stadsschouwburg mee te mogen maken. Er is een terechte winnaar en ik kan niet wachten tot de volgende editie!"

De finalisten werden tijdens de finale toegejuicht door fans uit de regio. Vanuit alle regio's vertrokken volle bussen en auto's richting Utrecht om de finalisten aan te moedigen.

Succesvolle samenwerking

In samenwerking met alle dertien regionale omroepen werd dit jaar voor het eerste het Regio Songfestival georganiseerd. Met trots kijken de regionale omroepen terug op een succesvol project. Het niveau van de artiesten was boven verwachting en de reacties waren positief. Tevens bood dit unieke evenement de gelegenheid om iedere regio goed op de kaart te zetten. Vanwege dit grote succes is besloten dat het Regio Songfestival als jaarlijks event blijft terugkeren. Volgend jaar zal de finale plaatsvinden in de winnende provincie Limburg.

Emmy Ackermans - residing in Blauwdorp! - winner of Regio Songfestival 2023

Emmy Ackermans - residing in Blauwdorp! - won the first edition of the Regio Songfestival 2023 on Saturday night in the Stadsschouwburg Utrecht. Emmy represented Limburg with her song 't Letste Rundje (the last round [before going home when staying with friends in a bar] and finished in first place. Limburg received a total of 177 points. Brabant came second and Overijssel came third. The entire ranking can be found on regiosongfestival.nl.

In cooperation with all thirteen regional broadcasters, the Regio Songfestival was organized for the first time this year. With pride, the regional broadcasters look back on a successful project. The level of the artists was above expectations and the reactions were positive. Also, this unique event provided an opportunity to put each region well on the map. Because of this great success, it has been decided that the Region Song Contest will continue to return as an annual event. Next year the final will take place in the winning province of Limburg.

Limburg is de winnaar van het Regio Songfestival 2023. Foto: Rego Meijer Photography.

Limburg is de winnaar van het Regio Songfestival 2023. Foto: Rego Meijer Photography.

Wat is loos in Mestreech bezocht Emmy Ackermans één dag voor het Regio Songfestival thuis op in Blauwdorp!

Wethouder Meij treedt tijdelijk terug vanwege ziekte - Commotie rond woonstudio in Mariaberg

UPDATE: Alex Meij stopt per direct als wethouder in Maastricht. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 november 2023 heeft hij zijn ontslag toegelicht. Wethouder Meij had enige weken geleden zijn taken neergelegd vanwege gezondheidsredenen.

[Maastricht 28 oktober 2023] Wethouder Alex Meij van Partij Veilig Maastricht heeft besloten om tijdelijk afstand te nemen van zijn functie om gezondheidsredenen. Meij kwam recentelijk in het nieuws vanwege de geplande onderhandse verkoop van een woonstudio in deelbuurt Blauwdorp in de wijk Mariaberg.

Het voornemen leidde tot verdeelde meningen binnen de gemeenteraad van Maastricht, waar verschillende politieke partijen hun bezwaren uitten. Onder meer de Partij voor de Dieren benadrukte dat andere partijen ook de kans moeten krijgen om een bod uit te brengen op de woonstudio aan de Louisestraat langs de Blauwe Loper.

Het voornemen om tot onderhandse verkoop over te gaan leidde eerder al tot interesse van een potentiële koper. Daarom heeft de gemeente besloten om daadwerkelijk tot openbare verkoop over te gaan aan de hoogste bieder. De Partij voor de Dieren heeft een motie van afkeuring ingediend tegen de werkwijze en communicatie van wethouder Meij. Deze motie werd weggestemd.


Alderman Meij steps down temporarily due to illness - Turmoil surrounding residential studio in Mariaberg

UPDATE: Alex Meij is stepping down as alderman in Maastricht effective immediately. During the city council meeting of Nov. 28, 2023, he explained his resignation. Alderman Meij had resigned his duties several weeks ago due to health reasons\

[Maastricht Oct. 28, 2023] Alderman Alex Meij of Partij Veilig Maastricht has decided to temporarily step down from his position for health reasons. Meij was recently in the news because of the planned private sale of a residential studio in subdistrict of Blauwdorp in the Mariaberg neighborhood.

The intention led to divided opinions within the Maastricht City Council, where several political parties voiced their objections. Among others, Partij voor de Dieren emphasized that other parties should also be given the opportunity to make a bid for the residential studio on Louisestraat along the Blauwe Loper.

The intention to proceed with a private sale previously led to interest from a potential buyer. Therefore, the municipality decided to actually proceed to public sale to the highest bidder. Partij voor de Dieren filed a resolution of disapporoval against the modus operandi and communications of alderman Meij on this subject. This motion was voted down.

Wethouder Alex Meij | Gemeente Maastricht

Foto: persfoto wethouder Alex Meij | Gemeente Maastricht - Image: press photo alderman Alex Meij | Municipality of Maastricht.

Schaduwen van Mariaberg: strijd tussen licht en duisternis

De komende periode publiceren wij periodiek een aflevering van een spannende 10-delige thriller die zich afspeelt in Mariaberg. In de mysterieuze straten van Mariaberg ontrafelt zich een verhaal vol geheimen en spanning. Een duister figuur, Bėrke, wordt betrapt door zijn kleindochter Eva. De stad wordt opgeschud door onthullingen, waarna een epische strijd tussen licht en duisternis volgt in de ondergrondse kazematten van de wijk. Het verhaal eindigt met de triomf van het licht, maar de littekens van het verleden blijven.

Het verhaal benadrukt de thema's van berouw, verandering en de kracht van gemeenschap. Actuele begrippen voor de wijk Mariaberg. Het toont aan dat zelfs de meest duistere verledens kunnen worden omgezet in een zoektocht naar maatschappelijk herstel. Dit staat symbool voor de transformatie van Mariaberg  die volop gaande is.

Nu verschenen: aflevering 9 + slotaflevering 10: Mariaberg, ooit gehuld in mysterie en duisternis, had een lange reis afgelegd. Het verhaal van Bėrke en de epische strijd die daarop volgde had de wijk getransformeerd op manieren die niemand had kunnen voorspellen. Klaar voor vele jaren van voorspoed en saamhorigheid.

Column: de digitale kloof

De wereld verandert met de snelheid van het licht. Innovaties rijzen als paddenstoelen uit de grond en moderne technologieën veranderen de manier waarop we met elkaar en de wereld omgaan. Voor de één kan het niet snel genoeg gaan en voor de ander, met name ouderen en laaggeletterden, is deze razendsnelle digitalisering een hindernis geworden die het dagelijkse leven steeds lastiger maakt. In volkswijken zoals Mariaberg in Maastricht, is deze kloof vanwege sociaaleconomische achterstand mogelijk pijnlijker voelbaar.

'Komt dat zien: voorstelling van Buurttheater Mariaberg!'

Buurttheater Mariaberg - voorstelling: geweentes - habits
Buurttheater Mariaberg - voorstelling: geweentes - habits

Gezocht: jouw verhaal over Amir

Vrijdag 30 november 2007. De 8-jarige Amir Mohamed Ibrahim speelt die dag buiten met zijn vriendjes in Blauwdorp. Rond half zeven die avond wordt hij voor het laatst gezien. Er volgt een grote zoekactie. Zonder resultaat. Zaterdagmiddag meldt een vrouw uit Eijsden zich. Zij wil met haar BMW wegrijden uit haar garage en merkt een lichaam op. Het is de 8-jarige Amir. Dood en ernstig gehavend na een sleeptocht van 8 kilometer onder haar auto van de Ruttensingel in Maastricht naar Eijsden. Het startpunt van een verhaal vol ongeloof. Zover bekend nog nooit ergens ter wereld voorgekomen, zoals de officier van justitie het destijds verwoordde.

Oproep: wij zijn op dit moment bezig met het verhaal van Amir Mohamed Ibrahim . We roepen bewoners op met hun verhaal of kijk op deze zaak, getuigen, maar ook mensen die bij deze zaak betrokken zijn geweest als oud- rechercheur, medisch specialist of anderszins. Reageren kan hier en mag anoniem.

Seeking for your story on Amir

Friday, November 30th, 2007. On that day, Amir Mohamed Ibrahim, 8 years old, was playing with his friends outdoors in Blauwdorp. He was last seen around 6:30 PM, initiating a thorough search which led to no results.  A woman from Eijsden wanted to leave her garage on Saturday afternoon, only to discover a body. It was the 8-year-old Amir. Dead and severely injured after being dragged for 5 miles underneath her car from Ruttensingel in Maastricht to Eijsden. This marks the beginning of a jaw-dropping story. According to the prosecutor at the time, this incident had probably never taken place anywhere in the world before.

Please be advised that we are currently working on the story of Amir. We are seeking input from residents to hear their story or view on this case, as well as from witnesses, former investigators, medical specialists, and others who had been involved. Feel free to anonymously respond here.

Griezeltocht Mariaberg 3 november 2023
Griezeltocht Mariaberg 3 november 2023

Openbaar Ministerie Limburg verhuist binnenkort naar Sint Annadal

[Maastricht 2 oktober 2023 | Mariaberg] Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) verhuist binnen Maastricht van het huidige kantoorgebouw aan de Avenue Céramique naar Sint Annadal. Het OM en de rechtbank delen daar vanaf 2 oktober aanstaande een gebouw. De postcode van het gebouw is 6214 PA en dat betekent dat het gebouw officieel in de wijk Mariaberg ligt.

Samen onder één dak

De zittende magistratuur (De Rechtspraak) en de staande magistratuur (Het Openbaar Ministerie) vormen in Nederland samen de rechterlijke macht. Het is logisch en gebruikelijk dat deze zittende en staande magistratuur samen onder één dak zitten. Dat was ook zo in Limburg. Het OM was tot 2014 gevestigd in het gerechtsgebouw aan Sint Annadal. Deze gezamenlijke behuizing werd toen te krap. Het OM besloot daarom te verhuizen naar het gebouw van Rijkswaterstaat aan de Avenue Céramique. Inmiddels is er in het gebouw van de rechtbank weer voldoende ruimte beschikbaar voor het OM.

Efficiënt

Het werken onder één dak, is niet alleen efficiënt bij relatief korte zittingen, maar scheelt bijvoorbeeld ook aanzienlijk in reisbewegingen. Bovendien verloopt de uitwisseling van stukken en dossiers ook soepeler en veiliger wanneer beide organisaties in één gebouw werken.

Toekomstige nieuwbouwlocatie

De rechtbank Limburg is al enige tijd samen met het OM op zoek naar een nieuwbouwlocatie in Maastricht. De rechtbank en het OM stonden voor de keuze Annadal te verbouwen voor een langere duur met hoge kosten of te kiezen voor de kortere termijn met lagere kosten, waarna nieuwbouw in Maastricht zou volgen. Uit vooronderzoek bleek dat om voor die langere termijn ‘samen te kunnen wonen’ in de locatie Annadal er ingrijpend moest worden verbouwd om te kunnen voldoen aan de eisen voor een eigentijds kantoorconcept. Overlast voor personeel en hoge investeringen lagen ten grondslag aan het besluit te kiezen voor een snellere, goedkopere verbouwing en inhuizing met minder overlast. En daarnaast nieuwbouw te realiseren die bedacht is als modern gerechtsgebouw en beter bereikbaar is in Maastricht met het openbaar vervoer. De realisatie van de nieuwbouw neemt nog de nodige jaren in beslag. In de tussentijd is de locatie Annadal beperkt verbouwd en geschikt gemaakt voor de inhuizing van het OM. De verwachting is over circa zeven jaar te verhuizen naar een nieuwbouwlocatie.

Vanaf 2 oktober 2023 is het Openbaar Ministerie Limburg gehuisvest op het volgende adres: Sint Annadal 1, 6214 PA Maastricht (Rechtbank Limburg, locatie Maastricht).

Public Prosecutor's Office Limburg will soon move to Sint Annadal

[Maastricht October 2, 2023 | Mariaberg] The Public Prosecutor's Office Limburg (OM) is relocating within Maastricht from its current Avenue Céramique office building to Sint Annadal. Starting October 2, the OM and the District Court will share a building at 6214 PA in the Mariaberg district, bringing them together under one roof.

The sitting magistracy (De Rechtspraak) and the standing magistracy (Het Openbaar Ministerie) together constitute the judiciary in the Netherlands. It is customary and reasonable for these judges to share same premises. This practice was observed in Limburg as well. However, in 2014, due to limited space, the Prosecutor's Office relocated from the courthouse at Sint Annadal to the Rijkswaterstaat building on Avenue Céramique.  In the meantime, there's enough room once again in the courthouse for the OM.

Working efficiently under one roof benefits not only shorter hearings, but also significantly cuts down on travel. Additionally, document and file exchange is smoother and safer with both organizations located in the same building.

Future new building location

For some time, the Limburg District Court and the Public Prosecution Service have been searching for a new building location in Maastricht. They needed to decide between renovating the Annadal location for an extended period at a high cost or opting for a less expensive, shorter-term solution before pursuing new construction in Maastricht. Preliminary research revealed that extensive renovations would be necessary to meet the requirements for a modern office concept if they intended to continue cohabitating in the Annadal location for an extended period. Staff inconvenience and high costs were the reasons for choosing a faster, more cost-effective renovation and relocation with minimal disruption. To improve accessibility by public transport and create a modern courthouse, a new building will be constructed in Maastricht. However, due to the lengthy construction timeline, the move is expected to take several more years. In the interim, the Annadal location has undergone minor renovations to accommodate the OM's relocation. The move to the new building is expected to occur in approximately seven years.

As of October 2, 2023, the Limburg Public Prosecutor's Office will relocate to Sint Annadal 1, 6214 PA Maastricht (Rechtbank Limburg, Maastricht location).

[UPDATE 2] Ruttensingel deels afgesloten

[Maastricht 21 augustus 2023 | Mariaberg] UPDATE 2: opnieuw is de opening van de Ruttensingel met één week uitgesteld tot 17 uur op  13 oktober 2023. Omdat dit zonder communicatie richting bewoners gebeurt is onduidelijk of de opening nog vaker zal worden opgeschoven. Aanvankelijk stond deze gepland op 29 september 2023.

UPDATE: de sluiting van de Ruttensingel is verlengd tot en met 17 uur op vrijdag 6 oktober 2023.

Vanwege werkzaamheden aan de Ruttensingel in de wijk Mariaberg in Maastricht is de weg deels afgesloten voor al het verkeer. Deze afsluiting geldt van 07 uur op maandag 21 augustus tot en met vrijdag 17 uur op 29 september 2023. De afsluiting geldt ter hoogte van de nieuwbouw en de Blauwe Loper en betreft asfalteringswerkzaamheden en het instellen  van een beperkte 30 km zone.

Op bijgaande afbeelding is te zien welke omleidingen van  toepassing zijn.

Door de afsluiting vervallen alle haltes van buslijn 4  op de Ruttensingel van vervoerder Arriva. Specifiek gaat het om de haltes Ruttensingel-Zuid, Ruttensingel/Asterstraat en het nabijgelegen Via Regia/Sint Annadal. Voor lijn 7 vervallen de haltes Ruttensingel/Asterstraat, Ruttensingel-Zuid en Tongerseplein.

In tijdelijke haltes is voorzien op de Sint Annalaan (lijn 4) en de Calvariestraat (lijn 7). Uiteraard kun je ook lijn 3 (Wolder - Nazareth en vice versa) nemen vanaf het Cannerplein. Afbeelding: mariaberg.eu

[UPDATE 2] Ruttensingel partly closed

[Maastricht Augustus 21, 2023 | Mariaberg] UPDATE 2: Again, the opening of Ruttensingel has been postponed by one week to 5 p.m. on Oct. 13, 2023. Because this is done without communication to local residents, it is unclear whether the opening will be pushed back more often. It was originally scheduled for Sept. 29, 2023.

UPDATE: The closure of Ruttensingel has been extended through 5 p.m. on Friday, Oct. 6, 2023.

Due to ongoing construction on Ruttensingel in the Mariaberg district of Maastricht, the road will be partially closed from 7 a.m. on Monday, August 21 until 5 p.m. on Friday, September 29, 2023. The road closure is in effect at the site of the new housing developments and the BlauweLoper and involves paving works and the establishment of a limited 30-km zone.

As a result, all stops for bus route 4 on Ruttensingel operated by carrier Arriva will be cancelled. Specifically, this concerns the stops at Ruttensingel-Zuid, Ruttensingel/Asterstraat, and the nearby Via Regia/Sint Annadal. For line 7, Ruttensingel/Asterstraat, Ruttensingel-Zuid, and Tongerseplein stops will be eliminated.

Temporary stops will be available at Sint Annalaan (route 4) and Calvariestraat (route 7). You may also opt to take line 3 (Wolder - Nazareth and vice versa) from Cannerplein. Image: mariaberg.eu

Drugsdealer uit Blauwdorp in de kraag gevat

[Maastricht 27 september 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] De politie heeft dinsdag in het stadspark in Maastricht een drugsdealer aangehouden op heterdaad. De man leverde 1,5 gram amfetamine aan een klant.

Dat gebeurde nabij de voormalige berenkuil in het stadspark. In de binnenvoering van zijn helm zaten meerdere zakjes amfetamine verstopt. Naar aanleiding daarvan doorzocht de politie een woning aan de Elisabeth Strouvenlaan in deelbuurt Blauwdorp.

In de woning werd een emmertje aangetroffen met enkele honderden grammen amfetamine en een luchtdrukpistool, evenals zakjes hennep. De drugsdealer is een 54-jarige man. Volgens de politie zal hij zich voor de rechter moeten verantwoorden. Ook zal bij de gemeente Maastricht een verzoek worden ingediend om de woning tijdelijk te sluiten.

In beslag genomen amfetamine en luchtdrukpistool

Afbeelding: politie basisteam Maastricht | Image: police basic team Maastricht

Drug dealer from Blauwdorp caught in the act

[Maastricht September 27, 2023 | Mariaberg > sub-district of Blauwdorp] Police arrested a drug dealer red-handed in the city park of Maastricht on Tuesday. The man delivered 1.5 grams of amphetamine to a customer.

This happened near the former bear pit in the city park. In the inner lining of his helmet, the dealer had hidden several bags of amphetamine. As a result, the police searched his home on Elisabeth Strouvenlaan in the Blauwdorp sub-district of Mariaberg.

A bucket containing several hundred grams of amphetamine and an air pistol were found in the residence. Bags of hemp were also seized. The drug dealer is a 54-year-old man. According to police, he will have to answer in court. A request will also be submitted to the municipality of Maastricht to temporarily close the residence.

Het programma 'Óngerwaeg' van L1 deed onlangs de buurt Mariaberg aan in Maastricht: de wijk waar voorloper Omroep Limburg en Radio Omroep Zuid (ROZ) járenlang zelf gevestigd was. Afbeelding: Hyacinthenstraat Mariaberg | Still Google Maps.

Stijging parkeertarieven Mariaberg met 15% vanaf 2024

[Maastricht 25 september 2023 | Mariaberg] In een poging om de mobiliteit in de stad te reguleren en de beschikbare parkeerplaatsen efficiënter te benutten heeft de Gemeente Maastricht besloten om met ingang van 1 januari 2024 de parkeertarieven aan te passen. Deze tariefsveranderingen zullen een stijging van 15% met zich meebrengen.

In de binnenstad van Maastricht -de A-zone- zal het nieuwe parkeertarief €3,50 per uur bedragen. Voor de overige gebieden de -B-Zone- in Maastricht, waaronder de wijk Mariaberg waar combiparkeren geldt, zal het uurtarief €1,80 bedragen. Het tarief voor een dagkaart gaat vanaf 1 januari 2024 €7,80 bedragen in gebieden waar deze mogelijkheid beschikbaar is.

De Gemeente Maastricht heeft ook een kortingsregeling beschikbaar die het bewoners mogelijk maakt om hun bezoek een korting te geven van 50% geven op het tarief van de parkeerautomaat. Een dagkaart kost dan bijvoorbeeld nog 3,90 voor 24 uur parkeren. Voor de bezoekersregeling parkeren moet je je vooraf éénmalig aanmelden.

15% increase in Mariaberg parking rates as per 2024

[Maastricht September 25, 2023 | Mariaberg] In an effort to regulate urban mobility and optimize the use of available parking spaces, Maastricht Municipality has decided to implement changes to parking rates effective January 1, 2024. These tariff adjustments will result in a 15% increase.

In Maastricht's city center, known as the A-zone, the new hourly parking rate will be €3.50. For the remaining areas, designated as the B-zone, including the Mariaberg district where combined parking applies, the hourly rate will be €1.80. Starting January 1, 2024, the rate for a full-day parking ticket will be €7.80 where available..

Furthermore, Maastricht Municipality offers a discount scheme that allows residents to offer their visitors a 50% reduction on the standard parking meter rate. For instance, a day ticket could cost as low as €3.90 for 24 hours of parking. To participate in the visitor parking scheme, residents must complete a one-time registration in advance.

Fietser zwaargewond na ongeval Cannerweg

[Maastricht 12 september 2023 | Mariaberg en omgeving] Dinsdagochtend is een fietser zwaargewond geraakt als gevolg van een verkeersongeluk. Daarover schrijft De Limburger. Het voorval gebeurde op de Cannerweg nabij de kruising met de Tongerseweg. Rond 10 uur botsten de fietser en een auto met elkaar toen eerstgenoemde wilde oversteken. Daabij raakte de vooruit van het voertuig flink beschadigd. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Iets verderop aan de overkant van diezelfde weg kwamen op 23 juni van dit jaar een scootmobiel en een vrachtwagen van discounter Action met elkaar in botsing. Op de Cannerweg geldt sinds vorig jaar een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur.  Weinig mensen houden zich daar niet aan, waardoor grote snelheidsverschillen ontstaan ten opzichte van automobilisten die dat wel doen. Dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Voor beide aanrijdingen geldt dat niet vaststaat of de snelheid een rol had in de gebeurtenis. Afbeelding: still Google Maps.

Cyclist seriously injured after Cannerweg accident

[Maastricht September 12, 2023 | Greater Mariaberg area] A cyclist was seriously injured Tuesday morning as a result of a traffic accident, according to De Limburger. The incident happened on Cannerweg near the intersection with Tongerseweg. Around 10 a.m. the cyclist and a car collided when the cyclist wanted to cross the road. The accident caused considerable damage to the front window of the vehicle. The victim was taken to the hospital with severe injuries.

A little further on the other side of the same road, a mobility scooter and a truck of discounter Action collided on June 23 of this year. Cannerweg has been subject to a speed limit of 30 kilometers per hour since last year. Few people obey this speed limit, which actually creates large speed differences compared to motorists who do. This does not improve road safety. For both collisions, it has not been determined whether speed was a factor. Image: still Google Maps.

Gratis rondleiding Schuilkeldermuseum

[Maastricht 17 september 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] Het Schuilkeldermuseum Maastricht in deelbuurt Blauwdorp in de wijk Mariaberg opent op zondag 17 september 2023 haar deuren voor het publiek.

De toegang is gratis tussen 14 en 16 uur. Het schuilkeldermuseum bestaat uit een permanente tentoonstelling die de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog in beeld brengt middels gebruiksvoorwerpen uit die tijd.

Voor geïnteresseerden is er ook een mini rondleiding mogelijk onder begeleiding van een gids door de kazematten die verbonden zijn met het schuilkeldermuseum. Het betreft hier echter een kleine kennismakingstocht.

Een uitgebreide rondleiding van (ruim) één uur door de kazematten kan geboekt worden via Maastricht Underground op vaste data in het jaar (niet gratis). Er zijn dan ook Engelstalige rondleidingen beschikbaar.

Meer over het Schuilkeldermuseum Maastricht.

Free tour at the Maastricht Shelter Museum

[Maastricht September 17, 2023 | Mariaberg > sub-district of Blauwdorp] The Maastricht Shelter Museum in the Blauwdorp sub-district in the neighborhood of Mariaberg is opening its doors to the public on Sunday, September 17, 2023.

Admission is free between 2 and 4 p.m. The air-raid shelter museum consists of a permanent exhibition that depicts World War II and the Cold War through artefacts from that era.

For those who are interested, there is also a mini guided tour possible through the bunkers connected to the Shelter Museum. However, this is a small introductory tour. 

An extended tour of (over) one hour through the bunkers can be booked through Maastricht Underground on fixed dates throughout the year (fee-based). Guided tours in English are also available.

More about Schuilkeldermuseum Maastricht.

Auto met overladen aanhanger tot stoppen gebracht op de Tongerseweg

[Maastricht, 11 september 2023 | Mariaberg] De politie heeft maandag een einde gemaakt aan een ritje van een personenauto met aanhanger. Het stopteken werd gegeven op de Tongerseweg ter hoogte van het Cannerplein.

De aanhanger was overbeladen met een Piaggio APE. Het minivoertuig voor transportdoeleinden mag vanaf 16 jaar bestuurd worden met een AM rijbewijs. Opmerkelijk was dat het voertuigje ruimschoots te groot was voor de aanhanger. Een aanzienlijk deel stak dan ook uit aan de achterzijde.

De agenten constateerden dat het vervoer op deze manier niet voldeed aan de voorschriften voor ladingtransport. Ook was de kentekenplaat van de aanhanger niet zichtbaar.

Als gevolg van deze overtredingen werd de bestuurder van de auto beboet. Daarnaast werd hem verzocht om alternatief transport te regelen voor het blauwe 'bestelwagentje' dat zich op de aanhanger bevond. Afbeelding: (still Google Maps) de plek waar de auto met aanhanger tot stoppen werd gemaand. 

Car with overloaded trailer brought to a stop on Tongerseweg

[Maastricht, September 11, 2023 | Mariaberg] Police stopped a car with a trailer on Monday. The stop was made on Tongerseweg near Cannerplein.

The trailer was overloaded with a Piaggio APE. The mini-vehicle for transportation purposes may be driven from the age of 16 with an AM driver's license. The mini-vehicle was far too big for the trailer. As a result, a significant portion of the vehicle protruded from the rear of the trailer.

The officers noted that the transport in this way did not comply with the regulations for the transport of goods. In addition, the trailer's license plate was not visible.

As a result of these violations, the driver of the vehicle was fined. In addition, he was asked to arrange alternative transportation for the micro 'van' on the trailer. Image: (still Google Maps) the spot where the car with trailer was ordered to stop.

Scooters volledig in as - woning Rozenstraat loopt schade op

[Maastricht 16 augustus 2023 > Mariaberg] Ten minste twee scooters hebben in de nacht van maandag op dinsdag vlam gevat in de wijk Mariaberg. De brand vond plaats in de tuin van een woonhuis op de Rozenstraat. De hulpdiensten ontvingen de melding om 00:47 uur. De scooters gingen volledig in vlammen op. Ook het woonhuis liep schade op. Ook sprong de voorruit vanwege de hitte ontwikkeling. De brandweer wist het vuur te bedwingen. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Afbeelding: Still Rozenstraat Google Maps.

Scooters completely in ashes - Rozenstraat home damaged

[Maastricht August 16, 2023 > Mariaberg] On Monday night, two scooters caught fire in the Mariaberg neighborhood. The fire began in the garden of a residence on Rozenstraat. At 00:47 am, the emergency services were alerted. The scooters were entirely consumed by the fire. The house sustained damages as well. The window broke due to the heat buildup. The fire department managed to successfully contain the fire. The police are investigating the cause of the fire. No personal injuries were reported. Image: Still Rozenstraat Google Maps.

Aanleg glasvezel in Mariaberg: informatie voor huurders van Servatius

Op dit moment zijn er diverse landelijke partijen bezig met het uitrollen van glasvezelnetwerken in verschillende Zuid-Limburgse gemeentes. In de wijk Mariaberg worden op dit moment voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd  door Open Dutch Fiber zodat de aanleg daadwerkelijk gestart kan worden in het vierde kwartaal van 2023. Naast Open Dutch Fiber zal ook KPN in Mariaberg een eigen glasvezelnetwerk aanleggen. Als u beiden (gratis!) laat aanleggen in uw woning heeft u dus  twee glasvezelaansluitingen in uw meterkast. Dat betekent in de toekomst dubbel zoveel keuze uit concurrerende aanbieders.

Het kan zijn dat u wordt benaderd door bijvoorbeeld Delta, Open Dutch fiber en I-Projects (KPN). Alle inwoners die dit willen, kunnen zich op deze glasvezelnetwerken laten aansluiten. Ook als u in een woning van Servatius woont. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen. Het algemene advies luidt: laat glasvezel gratis aanleggen in uw woning. Ook als u geen diensten via glasvezel wilt afnemen. In de toekomst zal KPN gefaseerd het oude kopernetwerk uitschakelen. U kunt vanaf dat moment nog enkel via coax (Ziggo) of via glasvezel (KPN, T-Mobile etc.) diensten als internet, telefonie en televisie afnemen. Als u nu besluit geen glasvezel gratis in uw meterkast te laten aanleggen dan kan het zijn dat u hier in de toekomst voor moet betalen als u hiertoe alsnog besluit.

Onthoud daarom: glasvezel gratis in uw woning aanleggen verplicht u niet tot gebruik van deze glasvezelaansluiting. Maar als u in de toekomst besluit om diensten via glasvezel af te nemen dan ligt deze aansluiting alvast klaar in uw meterkast zonder aanlegkosten.

Fiber rollout in Mariaberg: Information for tenants of the Servatius housing association

Currently, several national organizations are deploying fiber-optic networks across multiple municipalities in South Limburg. Open Dutch Fiber is currently conducting preparatory work in the Mariaberg neighborhood to begin the rollout in the fourth quarter of 2023.

In addition to Open Dutch Fiber, KPN will also install their own fiber-optic network in Mariaberg. By installing both networks (free of cost!) in your home, you will eventually receive two fiber-optic connections in your meter box. This means there will be twice as many competing providers in the future.

For instance, you may receive communication from Delta, Open Dutch fiber, or I-Projects (KPN). All residents who are interested in connecting to these fiber-optic networks can do so. This applies even if you reside in a Servatius residence. No permission is required for this.

Our recommendation is to have fiber-optic cables installed in your home at no cost. Even if you don't plan on getting services through fiber-optic cables. KPN will eventually discontinue the old telephone copper network. Afterward, you can only acquire services like internet, telephony, and television via coax (Ziggo) or fiber-optic cables (KPN, T-Mobile, etc.).

If you opt-out of the free fiber-optic cable installation in your meter box now, you may have to pay for installation in the future.

Remember, having a free fiber connection installed in your home does not obligate you to use it. If you decide to use fiber-optic services in the future, the fiber optic connection(s) is/are already waiting for you in your meter box, with no additional installation costs.

Schietpartij Proosdijweg - getuigen gezocht

[Maastricht 21 juni 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] Iets voor middernacht zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een ruzie tussen meerdere personen op de Proosdijwg in deelbuurt Blauwdorp in de wijk Mariaberg in Maastricht. Er zouden ook schoten zijn gehoord bij een woning. Eenmaal ter plaatse heeft de politie geen verdachten of slachtoffers aangetroffen. De politie doet onderzoek naar het schietincident en vraagt aan getuigen om zich te melden.

Het onderzoeksteam komt graag in contact met getuigen van het schietincident of met mensen die informatie hebben die van belang is voor het onderzoek. Heeft u informatie die de politie kan helpen? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Witnesses sought for shooting at Proosdijweg

Shortly before midnight, emergency services were notified to an argument between several people on the Proosdijweg in sub-district Blauwdorp in the neighborhood of Mariaberg in Maastricht. Gunshots were also reportedly heard at a residence. At the scene, police did not find any suspects or victims. Police are investigating the shooting incident and are asking witnesses to come forward.

The investigation team would like to get in touch with witnesses to the shooting incident or people who have information relevant to the investigation. Do you have information that can help the police? If so, please call 0900-8844. Prefer anonymity? Call Report Crime Anonymously 0800-7000.

Jongeren vrijgesproken van vervolging voor mishandeling

[Maastricht 12 juli 2023 | Mariaberg] Negen jongeren die van jongerenwerker Sjef Z. andere jongeren moesten mishandelen zullen niet worden niet vervolgd. Daarover bericht 1Limburg.

De 45-jarige Z. wordt verdacht als jongerenwerker van Trajekt jongeren aangezet te hebben tot geweld en dit ook gefilmd te hebben. Dit zou al spelen sinds 2009 maar kwam pas in 2021 naar voren toen een jongere aangifte deed. De jongeren sloegen om en om anderen in elkaar of werden in elkaar geslagen. De groep die aanviel was daarbij altijd veel groter dan de groep die aangevallen werd.

Z. werkte ten tijde van de vermeende strafbare feiten voor Trajekt. Dat is een welzijnsonderneming met als werkgebied Maastricht en het heuvelland. Het hoofdkantoor is gevestigd in de wijk Mariaberg in Maastricht in hetzelfde gebouw als het buurtcentrum van de wijk.

Volgens 1Limburg bleek tijdens een onlangs gehouden regiezitting dat Z. óók zelf wordt verdacht van mishandeling van jongeren. Genoemd worden onder meer knevelen, onder water duwen en een biljartkeu in de mond duwen.

Teenagers acquitted of assault charges

Nine teenagers who were incited by youth worker Sjef Z. to attack other teenagers will not be prosecuted, according to 1Limburg.

The 45-year-old youth worker Z. is suspected of inciting young people to use violence against other teenagers and filming them doing so. This is said to have been going on since 2009, but only came to light in 2021 when a teenager reported it. The teenagers took turns beating others up or being beaten up. The attacking group was always much larger than the group being attacked.

At the time of the alleged offences, Z. worked for Trajekt. This is a welfare organization that operates in Maastricht and the surrounding region. Its headquarter is located in the Mariaberg district of Maastricht, in the same building as the district's community center.

According to 1Limburg, during a recent preliminary hearing it became clear that Z. is also suspected of abusing young people himself. The charges include gagging, holding underwater and shoving a pool cue into the mouth.

Scootmobiel en vrachtwagen botsen op Tongerseweg

[Maastricht vrijdag 23 juni 2023 | Mariaberg] Vrijdagmiddag zijn een scootmobiel en vrachtwagen van discounter Action met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde bij de stoplichten op het Cannerplein. Omstreeks half vier kwam de eerste melding binnen bij de hulpdiensten.

De bestuurster van de scootmobiel raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het ongeval is niets bekend. Als gevolg van de aanrijding ontstond op de Tongerseweg in de richting van het Tongerseplein een file.

Mobility scooter and truck collide on Tongerseweg

[Maastricht Friday, June 23, 2023 | Mariaberg] On Friday afternoon, a mobility scooter and truck from discounter Action collided. The accident happened at the traffic lights at the Cannerplein. At about 3:30 p.m., the first call came in to emergency services.

The female driver of the mobility scooter was injured and taken to the hospital by ambulance. The facts of the accident are unknown. As a result of the collision there was a traffic congestion on Tongerseweg towards Tongerseplein.

Scootmobiel en vrachtwagen botsen op Tongerseweg

Afbeelding/Image courtesy of: mariaberg.eu  | Scootmobiel en vrachtwagen botsen op Tongerseweg/Mobility scooter and truck collide on Tongerseweg

Afbeelding/Image courtesy of: mariaberg.eu | File als gevolg van het ongeval op de Tongersweg/Traffic congestion as a result of the collision

Overval Proosdijweg blijkt loos alarm

[Maastricht woensdag 14 juni 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] Woensdagochtend rond half acht is de politie met meerdere voertuigen aanwezig geweest op de Proosdijweg in deelbuurt Blauwdorp in Mariaberg.

De hulpdiensten hadden een melding ontvangen van een overval in de straat. De politie is daarop een onderzoek gestart. Er is niets verdachts aangetroffen. De zaak is daarmee gesloten.

Wat is loos in Mestreech was aanwezig met een camera tijdens het onderzoek van de politie.

Robbery Proosdijweg turns out to be false alarm

[Maastricht Wednesday, June 14, 2023Mariaberg > sub-district of Blauwdorp] Wednesday morning around 7:30 a.m., police attended with several vehicles on Proosdijweg in Blauwdorp, a sub-district of the neighborghood of Mariaberg.

Emergency services had received a report of a robbery taking place. The police then launched an investigation. However, nothing suspicious was found. The case is therefore closed.

Wat is loos in Mestreech was on site with a camera during the police investigation.

Ongeval op Tongerseweg

[Maastricht 05 juni 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] Op de Tongerseweg heeft vanmiddag een ongeval plaatsgevonden ter hoogte van eetcafé De Tramhalte in deelbuurt Blauwdorp in Mariaberg. Naar verluidt kwamen twee voertuigen met elkaar in botsing. Volgens getuigen is tenminste één in de ambulance nagekeken door medisch personeel. De voertuigen liepen aanzienlijke schade op.

De politie heeft de Tongerseweg tussen het Tongerseplein en het Cannerplein in de richting van Riemst tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid via de naastgelegen ventweg.

Op de melding kwamen politie, brandweer en ambulance af.

Ongeval Tongerseweg ter hoogte van het Cannerplein in Maastricht

Afbeelding: mariaberg.eu

Monschau - vrijdag 2 juni 2023

25 jaar groepsreizen voor 55-plussers uit Mariaberg! De laatste rit vertrok op vrijdag 2 juni 2023 naar Monschau in Duitsland en beloofde een dag vol verrassingen en activiteiten.

Het werd een onvergetelijk avontuur en een bijzondere manier om 'ver'  van huis met andere buurtbewoners in contact te komen. Dat 'gezicht' uit de wijk blijkt opeens een persoon met een boeiend (levens)verhaal. Iemand die misschien onverwachts eenzaam blijkt te zijn, maar ook goedlachs, grappig en hulpvaardig. Een aanwinst voor je vriendenkring die je toch bijna was misgelopen.

Loek, bedankt voor je inzet! Jij en je team hebben deze bewoners een cadeau gegeven dat niet in geld uit te drukken is en een onuitwisbare indruk achterlaat.

Met 25 jaar verstrijkt helaas een tijdperk dat niet meer terug zal keren maar gekoesterd zal worden door hen die er deel van mochten uitmaken.

Nieuwe directeur-bestuurders voor Servatius en Maasvallei

[Maastricht april 2023 | Mariaberg] Sarah Klein Haneveld is vanaf 1 mei 2023 benoemd als directeur-bestuurder van Woningstichting Maasvallei Maastricht, na een jaar als interim-directeur-bestuurder. Leon Breukers is benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van collega-corporatie Servatius, met ingang van 1 juli 2023. Beide woningcorporaties zijn actief in Mariaberg en betrokken bij herstructurerings- en nieuwbouwprojecten in de wijk.

Sarah Klein Haneveld is met ingang van 1 mei 2023 benoemd tot directeur-bestuurder van Woningstichting Maasvallei Maastricht. Sarah Klein Haneveld was al bijna een jaar interim directeur-bestuurder van Maasvallei na het vertrek van Alex Meij die wethouder werd in de gemeente Maastricht.

Klein Haneveld heeft 25 jaar ervaring in de volkshuisvesting als strategisch adviseur, interim-manager en bestuurder. Voorheen was ze lid van de RvC van Maasvallei. Afgelopen jaar heeft zij de organisatie zeer goed leren kennen en succesvol leiding gegeven aan Maasvallei, de organisatieontwikkeling, het nieuwe ondernemingsplan, het strategisch plan en de ketensamenwerking op het gebied van vastgoedonderhoud.

Bij collega-corporatie Servatius heeft de Raad van Commissarissen Leon Breukers benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Servatius. Met ingang van 1 juli 2023 volgt hij Vivian Eussen en Jeroen de Wolf op die aangesteld waren als interim directeur-bestuurders binnen Servatius.

Leon heeft in diverse functies ruim 25 jaar ervaring bij de overheid/ gemeente. Momenteel is hij ruim zes jaar gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de gemeente Peel en Maas. 

New managing directors for both Servatius and Maasvallei

[Maastricht April 2023 | Mariaberg] Sarah Klein Haneveld has been appointed as the Director-General of Woningstichting Maasvallei Maastricht, effective May 1, 2023, after serving as interim Director-General for almost a year. Leon Breukers has been appointed as the new Director-General of colleague corporation Servatius, starting from July 1, 2023. Both social housing associations are active in Mariaberg and are involved in neighborhood restructuring and new construction projects.

Sarah Klein Haneveld has been appointed managing director of Woningstichting Maasvallei Maastricht as of 1 May 2023. Sarah Klein Haneveld has already been the interim managing director of Maasvallei for almost a year, following the departure of Alex Meij, who became a councillor in the municipality of Maastricht.

Klein Haneveld has 25 years' experience in the public housing sector as a strategic consultant, interim manager and director. She was previously a member of the Supervisory Board of Maasvallei. In the past year, she has gained a thorough knowledge of the organisation and has successfully managed Maasvallei, organisational development, the new business plan, the strategic plan and chain collaboration in the field of property maintenance.

At colleague housing association Servatius, the Supervisory Board has appointed Leon Breukers as the new managing director of Servatius. With effect from July 1, 2023, he succeeds Vivian Eussen and Jeroen de Wolf who were appointed as interim managing directors at Servatius.

Leon has over 25 years of government/municipal experience in various capacities. Currently he has been municipal secretary/general manager of the municipality of Peel and Maas for over six years.

Leon Breukers Servatius

Leon Breukers

Sarah Klein Haneveld Maasvallei

Sarah Klein Haneveld

Feestelijke opening philharmonie zuidnederland op vrijdag 17 maart 2023

[IN BEELD | Mariaberg en omgeving] Vrijdag 17 maart 2023: feestelijke opening nieuwe locatie philharmonie zuidnederland in de Sint Theresiakerk oftewel het naar 'Opus 9' omgedoopte gebouw. Een buurtbewoner uit Mariaberg (en tevens voormalig lid van het toenmalige Buurtplatform Mariaberg ) wordt geïnterviewd voor een gezamenlijke productie van L1 en Omroep Brabant over de feestelijke opening.

#philzuid #philgood

Bankastudios niet in de prijzen gevallen tijdens Limburgse Popprijs 2022

[Maastricht 28 maart 2023 | Mariaberg] Op dinsdagavond 28 maart 2023 werden de Limburgse Popprijzen over het jaar 2022 uitgereikt. Daarbij is genomineerde Bankastudios in Mariaberg helaas niet in de prijzen gevallen. De werkplek voor creatieve en muzikale mensen was genomineerd in de categorie Beste Limburgse Initiatief. De winnaar in deze nieuwste categorie werd medegenomineerde TrapLab Radio. 

Alle categorieën zijn beoordeeld door een externe beoordelingscommissie. De winnaars ontvangen geldbedragen die mede mogelijk gemaakt zijn door de Provincie Limburg, De bedragen mogen zij inzetten om te investeren in hun activiteiten of muzikale carrière.

De Limburgse Popprijzen worden dit jaar voor de vierde keer uitgereikt aan artiesten, ondernemers en/of organisaties die in 2022 de meest significante bijdrage hebben geleverd aan de Limburgse popmuzieksector. Nieuw dit jaar is de categorie ‘Beste initiatief’. Met deze categorie wil Pop in Limburg initiatieven of projecten die uit de Limburgse scène zijn ontstaan in de spotlight zetten. De Limburgse Popprijs komt hiermee op een totaal van vier categorieën (Beste Muziekorganisatie, Beste Limburgse Initiatief, De Young Professional en De Belofte).

Bankastudios Mariaberg Maastricht

Bankastudios is een huis in Maastricht dat onderdak biedt aan een mix van kunstenaars uit alle genres in dit unieke gebouw, aangevuld met culturele ondernemers.

Oproep: leden gezocht voor spirituele groep in Mariaberg

[OPROEP | Mariaberg] Enkele bewoners uit Mariaberg en omstreken zijn op zoek naar leden voor hun vriendengroep met spirituele inslag. Gezocht worden mensen die geboren zijn met een bepaalde sprituele gave of interesse hebben in spirituele waarden in het leven. Uiteraard gaan we discreet om met aanmeldingen.

De bedoeling is om periodiek om de beurt bij een ander lid van de groep thuis samen te komen en met elkaar over spiritualiteit in gesprek te gaan. Maar wellicht kunnen we elkaar ook helpen met onze gave(n) door middel van coaching, advies of tips. Sommigen zullen hun spiritualiteit alleen voor zichzelf of in groepsverband willen uitoefenen en anderen willen er (uiteindelijk) mee naar buiten treden. De bedoeling is om elkaar een veilige omgeving te bieden om tot ontplooiing te komen.

Iedereen is welkom, ongeacht je trede op de spirituele ladder. Of je nu hooggevoelig bent, graag kaarten legt, helderziende waarnemingen ervaart of juist hulp wil om je gave(n) in goede banen te leiden in je dagelijkse leven: je bent welkom. Hetzelfde geldt als je zelf al wat meer ervaring hebt en graag mensen onder je hoede neemt omdat je dat zelf bijvoorbeeld niet had in jouw ontwikkeling.

Voel je je aangesproken? Dan kun je met ons in contact komen door je naam en contactgegevens bij de redactie van deze website achter te laten onder vermelding van 'oproep spirituele groep Mariaberg'. De redactie zorgt ervoor dat je gegevens worden doorgespeeld. Je hoeft niet per se woonachtig te zijn in Mariaberg. Maastricht en directe omgeving kan ook. Het gaat er vooral om dat reizen en reistijd geen probleem voor je z ijn. E-mail naar: mariaberg043 (at) proton.me

#spiritualiteit #paranormaal

Dit ingezonden artikel valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van de redactie.

Members sought for spiritual group

A couple of Mariaberg area residents are looking for members to join their group of friends with spiritual inclinations. We are looking for people who were born with a special spiritual gift or who are interested in spiritual values in life. All applications will be treated with discretion.

The idea is to meet periodically, on a rotating basis, at the home of another member of the group and discuss spirituality with each other. Perhaps we can also help each other with our gift(s) through coaching, advice, or tips. Some will want to practice their spirituality just for themselves or in a group setting, and others will (eventually) want to go public with it. The intention is to provide a safe environment for each other to achieve personal growth.

Everyone is welcome, no matter where you are on your spiritual path. Whether you are highly sensitive, like to read cards, experience clairvoyance, or just want help channeling your gift(s) in your daily life: you are welcome. You are also welcome if you have more experience and would like to take care of others, because you didn't have this support yourself during your development.

Do you identify with us? If so, you can get in touch with us by leaving your name and contact information with the editors of this website, stating "call spiritual group Mariaberg". The editors will ensure that your details are passed on. You do not have to live in Mariaberg. Maastricht and surroundings are also suitable. The main thing is that travelling (time) are not a problem for you. Send an email to: mariaberg043 (at) proton.me

It's not a problem if you only speak English.

This submitted article is outside the editorial responsibility of the editors.

Woonpunt verduurzaamt overige woningen in Mariaberg

[Maastricht 14 maart 2023| Mariaberg] Woonpunt verbetert voor het einde van 2028 de energieprestatie van haar woningen met een E, F en G label naar minimaal label A. Dat zijn zo'n 3.000 woningen. Gemiddeld pakt de woningcorporatie 600 woningen per jaar aan. Woonpunt wil de werkzaamheden laten uitvoeren door meerdere marktpartijen en is gestart met de aanbesteding van deze opdracht. Mariaberg is één van de wijken waar Woonpunt met de verduurzaming aan de slag gaat.

Mariaberg

Woonpunt renoveerde in Mariaberg eerder 142 gezinswoningen uit 1932. Na de renovatie kregen deze woningen energielabel A en kunnen ze weer een halve eeuw mee. Onderdeel van de verduurzaming was vlasisolatie in de daken. Het is de eerste keer dat een woningcorporatie vlasisolatie op deze schaal toepaste in Limburg. Met de renovatie was destijds een investering van € 5,5 miljoen gemoeid. Het project werd uitgevoerd door aannemer BAS Bouw uit Maastricht. De destijds verduurzaamde woningen behoren tot het Maastrichts cultuurgoed. Met de nieuwe afspraken is het de bedoeling dat ook de rest van de woningvoorraad in de wijk wordt aangepakt.

Project van start middels aanbesteding

Woonpunt anticipeert bij deze aanbesteding al op de Europese aanbestedingsvoorwaarden, die naar verwachting op korte termijn ook voor corporaties gaan gelden. Aannemersbedrijven kunnen tot 14 maart een verzoek doen om deel te nemen aan de eerste fase van de aanbesteding. Aan de hand van diverse randvoorwaarden en selectiecriteria worden partijen geselecteerd voor de tweede fase van de aanbesteding, waarna op basis van verschillende gunningscriteria de definitieve partijen worden gekozen. Een woordvoerder van Woonpunt heeft de redactie van mariaberg.eu laten weten dat bewoners in Mariaberg geïnformeerd zullen worden zodra hun woningen aan de beurt zijn.

Buitenkant verduurzamen

Bij de seriematige verduurzaming wordt met name de schil van de woningen aangepakt zoals het isoleren van de spouw, het plaatsen van kozijnen met HR++-glas en dak- en vloerisolatie. De definitieve gunning zou moeten plaatsvinden op 26 juli 2026. Naar verwachting gaat het project van start vanaf september 2023. 

#woonpunt #verduurzamen