Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Op sommige avonden is winkelcentrum Carré tijdens openingsuren niet tot nauwelijks verlicht. Afbeelding: mariaberg.eu

Op sommige avonden is winkelcentrum Carré tijdens openingsuren niet tot nauwelijks verlicht. Afbeelding: mariaberg.eu

Winkelcentrum Carré Maastricht in het donker gehuld

Winkelcentrum Carré in Maastricht heeft de opvallende gewoonte om regelmatig in de avonduren geen verlichting aan te doen. Soms branden de lampen boven de hoofdingang van AH Jan Linders en soms ook niet. Soms branden de lampen op de parkeerplaats en soms ook niet. Soms branden er helemaal géén lampen. Zoals op de avond van woensdag 24 januari 2024 om 19:32 uur toen deze foto werd gemaakt. Wat is jouw ervaring met dit winkelcentrum? Voel je je (als vrouw of minder valide persoon) minder veilig als het er pikkedonker is? Laat ons je ervaring weten via onze contactpagina.

Navraag bij de servicebalie van AH Jan Linders leert ons dat de supermarkt regelmatig opmerkingen en klachten krijgt van het winkelend publiek over het gebrek aan deugdelijke verlichting (of tenminste het gebruik ervan). Er zou regelmatig geklaagd zijn door de supermarkt bij de eigenaar van het pand, die schijnbaar al enige de verlichting kan bedienen. Ook begrepen we van de vriendelijke dame van de servicebalie dat er weleens (kleine) ongelukken zouden zijn gebeurd met oudere mensen die vielen of zich stootten.

Shopping Center Carré Maastricht wrapped in darkness

Shopping center Carré in Maastricht has the notable habit of regularly not turning on any lights in the evening hours. Sometimes the lights above the main entrance of AH Jan Linders are on and sometimes not. Sometimes the lights in the parking lot are on and sometimes not. Sometimes there are no lights on at all. Like on the evening of Wednesday, January 24, 2024 at 7:32 p.m. when this photo was taken. What is your experience with this mall? Do you (as a woman or disabled person) feel less safe when it is pitch black? Let us know your experience through our contact page.

Inquiries at the service desk of AH Jan Linders tell us that the supermarket regularly receives comments and complaints from shoppers about the lack of proper lighting. Regular complaints are said to have been made by the supermarket to the owner of the property, who apparently is the only one who can operate the lighting. We also understood from the friendly lady at the service counter that there would have been occasional (minor) accidents with elderly people falling or bumping into something.