Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Onbekenden vandaliseren boomspiegel Proosdijweg

[UPDATE] Een attente buurtbewoonster heeft naar aanleiding van het vernielde hekwerk van de boomspiegel op de Proosdijweg een soortelijk gaaswerk cadeau gedaan dat zij nog had staan. Het vernielde gaas bleek helaas niet meer fatsoenlijk te hergebruiken. De buurtbewoonster is door de bewoners die de boomspiegels bijhouden bedankt voor haar bijdrage.

[Maastricht | maandag 24 juni 2024] Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een boomspiegel vernield op de Proosdijweg. Een oplettende buurtbewoner merkte rond 01:45 uur op dat twee jonge mannen op hun gemak gestructureerd het hekwerk van een boomspiegel beschadigden. Het tweetal trok verschillende metalen pinnen uit de grond en vernielde het gaaswerk.

Het hekwerk van de bewuste boomspiegel was onlangs op eigen kosten aangebracht door betrokken buurtbewoners. Deze buurtbewoners onderhouden meerdere boomspiegels op dit stuk van de Proosdijweg en hadden het hekwerk geïnstalleerd om hun inspanningen te beschermen tegen bijvoorbeeld honden.

Het tweetal is door de oplettende buurtbewoner op de gevoelige plaat gezet. Het gaat om twee jonge mannen. Een met kort tot halflang zwart of donker haar. De ander droeg een petje en een witte sporttas. Ook  liep hij met een mountainbike aan de hand met overwegend een rode kleur in het frame.

De vandalen maakten na de vernieling een foto van hun daad en vervolgden rustig hun weg richting de Tongerseweg. Buurtbewoners die de beschreven mannen herkennen of rond dit tijdstip iets verdacht hebben gezien op hun beveiligingscamera of dashcam worden gevraagd dit met onze redactie te delen.

De aanpak van de vandalen suggereert een verontrustend patroon van nachtelijke brutaliteit, gericht op het vernielen van persoonlijke en openbare eigendommen. Het fotograferen van hun daden wijst op een mogelijke verzameling van trofeeën of een 'to-do lijst' die ze afstrepen. Volgens de ooggetuige spraken de mannen weinig onderling en wisten zij van elkaar wat te verwachten.

Tips, foto's en suggesties met betrekking tot het incident kunnen worden gedeeld via onze contactpagina.

Het hekwerk van de boomspiegel zoals deze er tot voor kort uitzag | The fencing of the tree pit as it appeared until recently.

Vandalism strikes tree pit on Proosdijweg

[UPDATE] A thoughtful neighbor, in response to the damaged fencing around the tree pit on Proosdijweg, gifted a similar mesh fencing that she had on hand. Unfortunately, the damaged mesh turned out to be unusable. The residents who maintain the tree pits thanked the neighbor for her contribution.

[Maastricht | Monday, June 24, 2024] In the early hours of Saturday morning, unknown perpetrators targeted a tree pit on Proosdijweg, leaving a trail of destruction in their wake. The incident was brought to light by a vigilant resident who spotted two individuals casually damaging the fencing of the tree pit around 01:45 hours.

The duo, described as two young men, were captured on camera by the observant resident. One of them sported short to medium-length black or dark hair, while the other donned a cap and carried a white sports bag along with a predominantly red-framed mountain bike.

The tree pit's fencing, which had been recently installed through the efforts and expenses of dedicated local residents, was torn apart by the vandals. These residents had taken it upon themselves to maintain several tree pits along this stretch of Proosdijweg, aiming to safeguard their work from dogs and such.

Following the destructive act, the perpetrators brazenly took a photo of their handiwork before calmly making their way towards Tongerseweg. We are urging any community members who may recognize the individuals or have captured suspicious activity on their security cameras or dashcams around the same time to come forward and share any pertinent information with the editorial team.

The methodical approach taken by the vandals suggests a disturbing behaviour, targeting both personal and public property. The act of photographing their deeds hints at a possible collection of trophies or a checklist of misdeeds. According to the eyewitness, the men spoke little to each other and knew what to expect from each other.

Residents are encouraged to provide tips, photos, and suggestions related to this unsettling incident through our contact page as the community rallies together to address this concerning trend of vandalism in the area. 

Het hekwerk zoals het er nu (nog) bijligt | The fencing as it (still) stands now.