Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Diverse invallen in onderzoek naar autodiefstallen - waarschijnlijk ook in Blauwdorp

[Maastricht - vrijdag 1 december 2023 | Deelbuurt Blauwdorp] Afgelopen tijd is er intensief speurwerk verricht naar aanleiding van aangiftes van meerdere diefstallen van dure auto's waaronder oldtimers. Dit leidde naar drie locaties die mogelijk verband houden met deze criminele activiteiten.

Geld en illegaal vuurwerk

In een aantal woningen zijn donderdagochtend doorzoekingen geweest. Hierbij zijn goederen en gereedschappen aangetroffen die volgens de opsporingsdiensten enkel worden gebruikt bij het stelen van voertuigen. Daarnaast is er op één van de locaties een partij illegaal vuurwerk aangetroffen. Verder zijn er op diverse plaatsen grote sommen geld gevonden. Verder onderzoek moet de herkomst van het geld en de goederen aan het licht brengen.

Aanhoudingen

Er zijn vier verdachten aangehouden. Het zijn mannen van 20, 23, 25 en 49 jaar oud, die allemaal in Maastricht wonen. Het onderzoek is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Blauwdorp

Hoewel de politie niet bekend heeft gemaakt in welke wijk(en) de aanhoudingen zijn verricht is Blauwdorp zeer vermoedelijk één van de betrokken locaties in het onderzoek. Meerdere krantenbezorgers tipten onze redactie dat zij donderdagochtend omstreeks iets voor half zeven een colonne van politievoertuigen de deelbuurt in Mariaberg zagen betreden. Zij reden zonder licht- en geluidssirenes vanaf  de Tongerseweg via de Proosdijweg Blauwdorp in. De colonne bestond uit een politiebusje, een vermoedelijk anonieme wagen van het korps en een politieauto met de herkenbare strepen.

Several raids in investigation of car thefts - likely including the sub-disctrict of Blauwdorp

[Maastricht - Friday, December 1, 2023 | sub-district of Blauwdorp] Recently, intensive investigative work was carried out in response to reports of multiple thefts of expensive cars including vintage cars. This led to three locations possibly related to these criminal activities.

Money and illegal fireworks

A number of homes were searched Thursday morning. During the raids, goods and tools were found that investigating authorities believe are only used in stealing vehicles. In addition, a batch of illegal fireworks was found at one of the locations. Furthermore, large sums of money were found at various locations. Further investigation should reveal the origin of both the money and goods.

Arrests

Four suspects have been arrested. They are all men aged 20, 23, 25 and 49, all residing in Maastricht. The investigation is still ongoing and multiple arrests are not ruled out.

Blauwdorp

Although police have not disclosed in which neighborhoods the arrests were made, Blauwdorp is very likely one of the locations involved in the investigation. Several newspaper deliverers  tipped off our editors that they saw at least three police vehicles enter the sub-neighborhood in Mariaberg around 6:30 Thursday morning. They drove from Tongerseweg via Proosdijweg into Blauwdorp without lights or sirens. The column consisted of a police van, a presumably anonymous car from the force and a police car with the recognizable striping.