Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Patisserie Van Boheemen sluit deuren twee jaar na opening

Twee jaar na opening is patisserie Van Boheemen aan de Sint Annalaan in deelbuurt Blauwdorp er alweer mee gestopt. Volgens uitbaters Angie en Joep Van Boheemen is de sluiting te wijten aan uitzonderlijke kostenstijgingen. Maar ook de vooruitzichten voor de komende jaren waren volgens hen onvoldoende rooskleurig om de bedrijfsvoering voor te zetten. Als gevolg daarvan is besloten ermee te stoppen.

Angie en Joep namen de patisserie twee jaar geleden over van de familie Essers die vele tientallen jaren op hetzelfde adres hun winkel uitbaatten. Hub was vooral achterin te vinden waar hij zijn patissierkunsten botvierde op allerlei zoette creaties. Truus was voornamelijk voorin te vinden waar zijn altijd ruimschoots de tijd nam voor elke klant en meestal al haar klanten bij naam kende. Dit persoonlijke contact is één van de pijlers waarvan kleine ondernemingen het moeten hebben.

Helaas mocht het echtpaar Van Boheemen maar korte tijd deel uitmaken van onze gemeenschap. Voordat zij hun zaak openden hebben zij het pand zowel van binnen als van buiten grondig onder handen laten nemen. Voordat Van Boheemen de deuren definitief sloot was er op 16 december 2023 nog gelegenheid om onderdelen van de inventaris te verwerven.

Op deze plaats was voorloper patisserie Essers tientallen jaren een bekend gezicht.

Op deze plaats was voorloper patisserie Essers tientallen jaren een bekend gezicht. Afbeelding: Google Maps. On this site, forerunner patisserie Essers was a familiar sight for decades. Image: Google Maps.

Patisserie Van Boheemen closes its doors two years after opening

Just two years after its grand opening, Patisserie Van Boheemen on Sint Annalaan in the Blauwdorp sub-district has already closed its doors. According to owners Angie and Joep Van Boheemen, the closure is attributed to exceptional increases in costs. Additionally, they believed the prospects for the coming years were not sufficiently promising to continue operations. Consequently, they decided to shut down.

Angie and Joep took over the patisserie two years ago from the Essers family, who had operated their shop at the same address for many decades. Hub was mainly found in the back, where he unleashed his pastry skills on various sweet creations. Truus was predominantly at the front, where she always took ample time for each customer and usually knew all her customers by name. This personal interaction is one of the cornerstones on which small businesses rely.

Unfortunately, the Van Boheemen couple was only a brief part of our community. Before opening their business, they thoroughly renovated the premises inside and out. Prior to Van Boheemen's definitive closure, there was an opportunity on December 16, 2023, to acquire parts of the inventory.