Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Wethouder Meij treedt tijdelijk terug vanwege ziekte - Commotie rond woonstudio in Mariaberg

UPDATE: Alex Meij stopt per direct als wethouder in Maastricht. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 november 2023 heeft hij zijn ontslag toegelicht. Wethouder Meij had enige weken geleden zijn taken neergelegd vanwege gezondheidsredenen.

[Maastricht 28 oktober 2023] Wethouder Alex Meij van Partij Veilig Maastricht heeft besloten om tijdelijk afstand te nemen van zijn functie om gezondheidsredenen. Meij kwam recentelijk in het nieuws vanwege de geplande onderhandse verkoop van een woonstudio in deelbuurt Blauwdorp in de wijk Mariaberg.

Het voornemen leidde tot verdeelde meningen binnen de gemeenteraad van Maastricht, waar verschillende politieke partijen hun bezwaren uitten. Onder meer de Partij voor de Dieren benadrukte dat andere partijen ook de kans moeten krijgen om een bod uit te brengen op de woonstudio aan de Louisestraat langs de Blauwe Loper.

Het voornemen om tot onderhandse verkoop over te gaan leidde eerder al tot interesse van een potentiële koper. Daarom heeft de gemeente besloten om daadwerkelijk tot openbare verkoop over te gaan aan de hoogste bieder. De Partij voor de Dieren heeft een motie van afkeuring ingediend tegen de werkwijze en communicatie van wethouder Meij. Deze motie werd weggestemd.

Alderman Meij steps down temporarily due to illness - Turmoil surrounding residential studio in Mariaberg

UPDATE: Alex Meij is stepping down as alderman in Maastricht effective immediately. During the city council meeting of Nov. 28, 2023, he explained his resignation. Alderman Meij had resigned his duties several weeks ago due to health reasons\

[Maastricht Oct. 28, 2023] Alderman Alex Meij of Partij Veilig Maastricht has decided to temporarily step down from his position for health reasons. Meij was recently in the news because of the planned private sale of a residential studio in subdistrict of Blauwdorp in the Mariaberg neighborhood.

The intention led to divided opinions within the Maastricht City Council, where several political parties voiced their objections. Among others, Partij voor de Dieren emphasized that other parties should also be given the opportunity to make a bid for the residential studio on Louisestraat along the Blauwe Loper.

The intention to proceed with a private sale previously led to interest from a potential buyer. Therefore, the municipality decided to actually proceed to public sale to the highest bidder. Partij voor de Dieren filed a resolution of disapporoval against the modus operandi and communications of alderman Meij on this subject. This motion was voted down.

Wethouder Alex Meij | Gemeente Maastricht

Foto: persfoto wethouder Alex Meij | Gemeente Maastricht - Image: press photo alderman Alex Meij | Municipality of Maastricht.